PETFORM
PETFORM-Yazıcı Avukatlık Ortaklığı Karadeniz’deki Doğal Gaz ...

Yazıcı Avukatlık Ortaklığı işbirliği ile 17 Eylül 2020 tarihinde, TPAO'nun Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin stratejik, hukuki, finansal ve teknik boyutlarının irdelendiği webinar gerçekleştirildi. Ya...

07/12/2020

PETFORM-EY Türkiye Petrol ve Gaz Sektöründe COVID-19 Etkisi:...

Koronavirüs sürecinde mücbir sebep, vergi ve sosyal güvenlik uygulamalarına ilişkin karşılaşılabilecek hususları irdelemek amacıyla EY Türkiye iş birliği ile “Petrol ve gaz sektöründe COVID-19 etkisi:...

04/12/2020

PETFORM 20. OLAĞAN GENEL KURULU...

Arama – Üretim sektörünün tek, doğal gaz tedarikçilerinin en büyük sivil toplum kuruluşlarından PETFORM (Petrol ve Doğal Gaz Platformu Derneği), 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Ocak 2020 tarihind...

14/02/2020

TOBB Türkiye Doğal Gaz Meclisi...

Genel Sekreter Eser Özdil 25 Aralık tarihinde gerçekleştirilen TOBB Türkiye Doğal Gaz Meclisi’nde “AB Doğal Gaz Piyasalarında Serbestleşme ve Arz Güvenliği” konusuna ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. ...

25/12/2019

Petrol Sektöründeki Gelişmeler ve İş Hayatında Kariyer Nasıl...

PETFORM Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aziz Camcı, Başkan yardımcısı Sayın Kenan Ekrem Kadıoğlu, Genel Sekreter Sayın Eser Özdil ve Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Gökhan Soruş 20 Aralık 2019 tarihinde ...

20/12/2019

Enerji Sektöründe Teşvik, Destek ve Sübvansiyonların Etkisi ...

Genel Sekreter Eser Özdil, Shura Enerji Dönüşüm Merkezi tarafından organize edilen “Enerji Sektöründe Teşvik, Destek ve Sübvansiyonların Etkisi” panelinde sübvansiyonların enerji piyasalarına yönelik ...

19/12/2019

11. Arama-Üretim Sektörü İstişare Toplantısı...

PETFORM (Petrol ve Doğal Gaz Platformu Derneği) tarafından gerçekleştirilen 11. Arama – Üretim Sektörü İstişare Toplantısı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in başta olmak üzere sektör pay...

19/12/2019

Regional Oil&Gas Conference...

Genel Sekreter Eser Özdil Regional Oil&Gas Conference’da Türkiye arama-üretim sektöründeki yatırım fırsatları ve Türkiye-Güneydoğu Avrupa Bölgesi arasındaki olası gaz piyasaları işbirliğine yönelik ik...

21/11/2019

Japan-Turkey Dialogue in Times of Global Transitions Sempozy...

Genel Sekreter Eser Özdil TEPAV’da gerçekleştirilen Japan-Turkey Dialogue in Times of Global Transitions Sempozyumu’nda bölgesel bir perspektifle enerji güvenliğinin nasıl tartışılması gerektiğine ili...

20/11/2019

12. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı (EIF)...

Genel Sekreter Eser Özdil 12. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı’nda (EIF) doğal gaz ithalat maliyetimizi nasıl aşağıya çekebiliriz sorusuna ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Her sene düzenli olar...

06/11/2019