PETFORM

SN. ALI RIZA ALABOYUN ZIYARETI

Sn. Ali Rıza Alaboyun Ziyareti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun, PETFORM Yönetim Kurulu Başkanı Aytaç Eren ve Yönetim Kurulu Üyelerini makamında kabul etti. PETFORM Yönetim Kurulu Başkanı Aytaç Eren yeni görevi sebebiyle Sayın Alaboyunu tebrik ederek, kendisini PETFO...

devamını oku

Sn. Ali Rıza Alaboyun Ziyareti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun, PETFORM Yönetim Kurulu Başkanı Aytaç Eren ve Yönetim Kurulu Üyelerini makamında kabul etti. PETFORM Yönetim Kurulu Başkanı Aytaç Eren yeni görevi sebebiyle Sayın Alaboyunu tebrik ederek, kendisini PETFORM hakkında bilgilendirdi. Sn. Eren, PETFORM’un kuruluşundan itibaren Arama-Üretim Sektörü ve Doğal Gaz Piyasasının gelişimi hususunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere tüm kamu kurumları ile yakın ilişkiler çerçevesinde çalışma yürüttüğünü ve bu ortak çalışmalar neticesinde piyasasının gelişimi için çok yol kat edildiğini belirtti.

Petrol Arama Üretim Sektörü tarafında Türk Petrol Kanunu’nun yasalaşmasının önemli bir gelişme olduğunun altını çizen Eren, Doğal Gaz Piyasası Kanununun liberal piyasa ilkelerini içerecek şekilde yasalaşmasında Bakanlıktan aynı desteği beklediklerini ifade etti. Yeni Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle lisanslarda düzenlemelerin yapıldığını, teminat yatırma hususunun kanunda yer alması ile de gerçek yatırımcıların önünün açıldığını belirtti. Sn. Eren, petrol varil fiyatlarının global anlamda düşük seyretmesinden de kaynaklı olarak yabancı yatırımcıların henüz istenilen oranda piyasaya gelmediğini ancak denizlerdeki potansiyel göz önünde bulundurularak yatırımcıların uzun vadede piyasaya gireceğini beklediklerini ifade etti.

Doğal Gaz Piyasasıyla ilgili olarak, sektörün beklentilerinin Arama-Üretim sektörüne kıyasla biraz daha fazla olduğuna değinen Sayın Eren, liberal bir piyasa yapısının oluşmasının en büyük istekleri olduğunu ifade etti. Türkiye’nin sadece üzerinden boru hatlarının geçtiği bir transit ülke olmasından daha ziyade, bölgesel anlamda ticareti yapılan doğal gazın fiyatının oluştuğu bir ticari hub olmasını hedeflediklerini belirtti. Gaz fiyatlarının ülkemizde, serbest piyasa koşulları çerçevesinde belirlenmesinin arz ve fiyat güvenliğinin sağlanması hususunda Türkiye’nin ve özel sektör yatırımcısının elini güçlendireceğine değinen Eren, bu durumun şirketler için yeni yatırım fırsatlarını da beraberinde getireceğine değindi.

PETFORM Başkan Yardımcısı Aziz Camcı, doğal gaz piyasasına ilişkin Sn. Alaboyun’a ayrıntılı bilgiler verdi. Doğalgaz Piyasasında serbestleşme sürecinin 2001 yılında yasalana 4646 sayılı Kanun ile başlamasından sonra ülkenin çok yol kat ettiğine değinerek, dağıtım sektörünün çok geliştiğini, kontrat devri yolu ile 10 milyar metreküplük gazın özel sektöre devredildiğini ve şuanda özel sektörün %20, kamunun %80 pazar payına sahip olduğunu belirtti.

Doğalgaz piyasasında fiyatların piyasa koşulları içerisinde belirlenmemesinin sektörün en büyük sorunu olduğuna değinen Camcı, doğalgaz üretiminin toplam tüketimin ancak %1’ini karşıladığına dikkat çekerek ithalata bağımlı bir ülkede arz güvenliğinin sağlanabilmesi için serbest piyasa koşullarının işletilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’nin arz güvenliğinin sağlanması hususunda tüm yükün kamu tarafında olmaması gerektiğine değinen Camcı, serbest piyasa koşullarının oluştuğu liberal bir piyasada arz ve fiyat güvenliğinin hem kamu hem de özel sektör marifeti ile sağlanacağını belirtti. Sn. Camcı, doğal gaz piyasasının gelişiminde THY modelinin uygulanmasının faydalı olacağını düşündüklerini vurguladı.

Global piyasada ham petrolün varil fiyatlarının düşmesi ile birlikte petrole dayalı kontratlar çerçevesinde gaz ithalat fiyatlarında aşağı doğru bir gevşeme olduğunu vurgulayan Camcı, sektörün bu süreçten doların değerinin yükselmesi nedeniyle yararlanamadığını belirtti. Kaynak çeşitliliğinin arttırılarak arz güvenliğinin sağlanabileceğine değinen Camcı, farkı kaynaklardan doğal gaz alımının sağlanabilmesi için de sürdürülebilir bir piyasa yapısının oluşturulmasının gerektiğini belirtti.

Arz güvenliğinin sağlanması açısından liberal bir piyasa yapısının oturtulması gerektiğinin Bakanlığın savunduğu bir durum olduğunu belirten Alaboyun, gaz fiyatlarının da elektrik fiyatları gibi piyasada oluşmasının gerektiğini vurguladı. Depolama yatırımlarının arz güvenliği bağlamında son derece önem arz ettiğini ifade etti. Bakan Alaboyun, kamu ve özel sektör Türk şirketlerin başka ülkelerde de arama yatırımları yapmalarının faydalı olacağına değindi. Enerji konusunda sadece yerel anlamda değil global anlamda düşünülmesi gerektiğini söyleyen Alaboyun, arz güvenliğinin ancak bu şekilde sağlanabileceğini belirtti.