PETFORM

ANADOLU AJANSI DTEM EĞITIMI

Anadolu Ajansı DTEM Eğitimi

PETFORM tarafından 2013 yılı Aralık ayından beri başarı ile yürütülen, ülkemizin “Doğal Gaz Ticaret Hubı” olma vizyonuna katkı sunması amacıyla hazırlanan ve AB tarafından fonlanan TRGas-Hub isimli proje kapsamında kurulmuş olan Doğalgaz Ticareti Eğitim M...

devamını oku

Anadolu Ajansı DTEM Eğitimi

PETFORM tarafından 2013 yılı Aralık ayından beri başarı ile yürütülen, ülkemizin “Doğal Gaz Ticaret Hubı” olma vizyonuna katkı sunması amacıyla hazırlanan ve AB tarafından fonlanan TRGas-Hub isimli proje kapsamında kurulmuş olan Doğalgaz Ticareti Eğitim Merkezi tarafından 26 Şubat Cuma günü Türkiye ve Dünya doğalgaz piyasalarına ilişkin bilgi birikimlerini arttırarak, enerji piyasasına ilişkin tarafsız bakış açısı oluşturmaya katkı sağlamak amacıyla Anadolu Ajansı enerji muhabirlerine yönelik bir eğitim düzenlendi.

Eğitim boyunca dünya doğalgaz piyasasının genel görünümü, Türkiye doğalgaz piyasası liberalizasyon süreci ve mevcut durumu, Türkiye’de arz güvenliği, hub nedir, hub olabilmek için gerekli yetkinlikler ve Türkiye’nin mevcut durumu ve Avrupa HUB’ları örnekleri üzerine alanında uzman isimler tarafından 4 ana oturum gerçekleştirildi.

İlk oturumda Türkiye ve Dünya doğalgaz piyasalarının genel görünümleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu ve Türkiye’nin Avrupa piyasalarıyla rekabet edebilmesi için atılan adımların üzerinde duruldu. İkinci oturumda ise LNG terminalleri ve depolamaya yönelik Dünya trendleri ile Türkiye piyasasının mevcut durumundan bahsedildi. LNG’nin üzerine eğilinmesi gereken bir konu olduğunun altının çizildiği oturumda depolama tesislerinin de ülkemiz doğalgaz piyasasında oldukça önemli bir yerinin olacağı vurgulandı.

Üçüncü oturumda ise doğalgaz borsaları, tezgah üstü piyasalar anlatılırken Avrupa’da fiyat oluşumu ve Türkiye ile karşılaştırılması yapıldı. Türkiye’de tezgah üstü ticareti artırmaya yönelik yapılabileceklerden bahsedildi. Son oturumda ağırlıklı olarak hub olma sürecine yoğunlaşıldı. Avrupa hub’larından verilen örneklerle hub olmak için geçirilen sürece ilişkin açıklamalarda bulunularak ülkemiz piyasasında hub oluşturulmasının kısa, orta ve uzun dönem faydalarına değinildi.